Klachtenprocedure

Praktijk voor Massage Therapie Phua:
 
A. Procedure voor de afhandeling van een klacht:
 
1. Klacht kenbaar maken:
Bent u ontevreden over de manier waarop u behandeld op bejegend bent, ga daarover met mijn in gesprek. Ik zal mijn uiterste best doen om een goede oplossing te vinden. Daarvoor staat een wettelijke termijn van maximaal 6 weken.
 
2. Klachtenfunctionaris:
Als u na een gesprek met mij ontevreden blijft over de afhandeling van de klacht of communicatie tussen u en mij als zorgverlener is niet meer mogelijk, dan kunt u via mijn beroepsorganisatie een officiële klacht indienen. Deze beroepsorganisatie zal een klachtenfunctionaris inschakelen. De klachtenfunctionaris adviseert en bemiddelt en is onpartijdig.
 
3. Geschillencommissie:
Mocht ook dit niet helpen om er onderling uit komen, dan zal klachtenfunctionaris u verwijzen naar een erkende geschilleninstantie. Deze onafhankelijke instantie behandelt uw klacht uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk, onder voorzitterschap van een jurist. De geschillencommissie neemt het geschil in behandeling en doet een bindende uitspraak.
 
4. Tuchtcollege en Inspectie Gezondeidszorg (IGZ):
Is er duidelijke sprake van een tuchtwaardige klacht, dan verwijst de klachtenfunctionaris u naar het tuchtcollege van de beroepsorganisatie waarbij ik as therapeut ben aangesloten. Dit college, onder voorzitterschap van een jurist, behandelt ernstige klachten en kan indien nodig de inspectie voor de Gezondheidszorg inschakelen. In zeer ernstige gevallen kan de klachtenfunctionaris direct melding bij de IGZ doen.
 
B. Gegevens praktijk inzake Klacht- en Tuchtrecht:
Beroepsorganisaties:
Als therapeut ben ik lid van de volgende Beroepsorganisaties:
NVST (Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten: lidnummer: L1228 (www.nvst.nl)
RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg: lidnummer: 107374R (www.rbcz.nu)