Behandelingsovereenkomst

De Praktijk voor Massage Therapie Phua maakt in het kader van de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) gebruik van een behandelingsovereenkomst.
 
Algemeen:
Sinds op 1 april 1996 de wet WGBO in werking is getreden, heeft elke therapeut bij wet een overeenkomst met de cliënt/patiënt nodig om een behandeling aan te gaan.
 
Een overeenkomst komt tot stand door opdracht en aanvaarding. Dus wanneer een cliënt/patiënt bij de therapeut komt met een klacht of hulpvraag en de therapeut gaat hierop in door te behandelen, is sprake van een behandelingsovereenkomst.
 
Er is wettelijke geen schriftelijke behandelingsovereenkomst nodig in geval van volwassen handelingsbekwame cliënten/patiënten.
Door de beroepsorganisaties waarvan ik lid ben (NVST, RBCZ) wordt dringend aangeraden en ook verplicht gesteld een schriftelijke overeenkomst met mijn cliënten/patiënten af te sluiten.
Dit kan van belang zijn voor zowel mij als therapeut als voor u als cliënt/patiënt in het geval u niet tevreden bent en een klacht indient.
Leest op deze site onder Klachtenprocedure van de Praktijk voor Massage Therapie Phua voor het afhandelen van klachten over de behandeling of therapeut.
 
Tariefstelling:
De cliënt/patiënt is door de therapeut Kim Rienks-Phua geïnformeerd over de tariefstelling van de consulten en gaat akkoord met deze tariefstelling. Het laatste is meestal door de telefoon of per mail. 
Bij de aanvang van elk nieuw kalenderjaar worden de tarieven aangepast op de website van Praktijk voor Massage Therapie Phua of het wordt persoonlijk doorgeven aan de cliënten/patiënten. 
 
Betaling:
Na elk consult krijgt de cliënt/patiënt een factuur overhandigd dan wel via de (digitale) betreffende de kosten van het geleverde consult. Het bedrag dient direct na de behandeling/consult te voldaan per contant, via een betaalbezoek of per bank.
 
Afspraak afzeggen:
Afzeggen van de afspraak dient minstens 24 uur van te voren geschieden. Dit kan telefonische, via een e-mail, sms, of app. Als niet tijdig de afspraak wordt afgezegd, wordt het afgesproken consult in rekening gebracht.
 
Persoonsgegevens:
Alle informatie over de cliënt/patient en de aard en voortgang van de consulten wordt in het persoonlijke dossier opgenomen. Op de dossier is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Het Privacybeleid van de Praktijk voor Massage Therapie Phua is een uitvloeisel daarvan.
Aan de cliënt/patiënt zal in een privacyverklaring worden gevraagd akkoord te gaan met dit beleid.
 
Informatie aan/van derden:
Voor het verstrekken van informatie over de cliënt/patiënt aan derden, waaronder de huisarts, medisch specialist of collega therapeut, dan wel het opvragen van informatie over de cliënt/patiënt bij derden waaronder de huisarts, medisch specialist of collega therapeut, is het Privacybeleid van de Praktijk voor Massage Therapie Phua van toepassing. Die houdt in dat altijd expliciet toestemming aan de cliënt/patiënt moet worden gevraagd.
Zie het Privacybeleid en de Privacyverklaring (AVG) van de Praktijk voor Massage Therapie Phua.
 
Behandeling:
 
Klachten(en) waarmee de behandeling wordt gestart:....................................................................................................................................

Oordeel therapeut over de gezondheidstoestand:...........................................................................................................................................
 
Aard behandeling:......................................................................................................................................................................................
 
 
Naam cliënt/patiënt:...................................................................................................................................................................................
 
 
Handtekening:...........................................................................................................................................................................................
 
 
Naam therapeut:........................................................................................................................................................................................
 
 
Handtekening:............................................................................................................................................................................................
 
 
Datum:......................................................................................................................................................................................................
 
 
Met de ondertekening gaat de cliënt/patiënt tevens akkoord met de Algemene informatie van de Praktijk voor Massage Therapie Phua