Privacyverklaring

Privacyverklaring Praktijk voor Massage Therapie Phua
 
Voor mij is elke cliënt/patiënt bijzonder en belangrijk. Dat geldt ook voor uw privacy.
 
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Aanleiding voor mij om mijn privacybeleid duidelijk op papier te zetten.
 
Bij het eerste consult (intake) vraag ik een aantal  persoonsgegevens aan u.
Met uw toestemming zal ik deze gegevens opnemen (en waar nodig) bijstellen in uw unieke persoonlijke dossier.
 
Het betreft de volgende gegevens:
Achternaam, Voornaam, Voorletters
Geslacht, Geboortedatum
(Eventueel) Uw zorgverzekeringsnummer
Postadres, Postcode, Woonplaats
Telefoon, E-mailadres
 
Deze algemene gegevens van u heb ik nodig om een nota te kunnen uitschrijven van mijn consulten en contact met u te kunnen opnemen mocht een afspraak niet doorgaan.
 
Voorts is het in uw belang dat ik een aantal gegevens die relevant zijn voor een Zorgverzekeraar op de nota vermeld, zodat u de kosten van het consult (eventueel) via uw Zorgverzekeraar vergoed kunt krijgen.
 
Naast deze algemene persoonsgegevens neem ik een aantal bijzondere gegevens in het dossier op inzake uw gezondheid. Het betreft beroepsgerichte informatie over medische zaken, klachten, zorgvraag, diagnostische gegevens, behandelgegevens. Bijvoorbeeld informatie over allergieën, medicijngebruik, het beroep en de datum van de intake, voortgang behandeling en de data van de voortgangsbeschrijvingen.
 
Deze informatie stelt mij in staat samen met u de voortgang van de behandeling te evalueren.
 
Voorts is het wettelijk verplicht op grond van de wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) dat ik een dossier van u aanleg.
 
Gaat u ermee akkoord dat deze gegevens in uw dossier worden opgenomen?
 
Akkoord  /  Niet Akkoord
 
 
Naam:.....................................................
 
Datum:....................................................