Wat is Manuele Lymfedrainage Massage (MLD)?

Het menselijke lichaam bestaat voor 2/3 uit vocht. Dit vocht bevindt zich in en rondom alle lichaamscellen, bloedbanen, lymfebanen en de hersenbanen. Zeer veel processen verlopen via dit lichaamsvocht. Onder meer het vervoer van zenuwprikkels, hormonen of schadelijke stoffen (bijv. bacteriën) en het uitwisselen van stoffen (bijv. bouw-, afbraakstoffen) en/of van gassen (bijv. zuurstof, koolzuurgas).

Deze processen via het lichaamsvocht noemen we 'de waterhuishouding'. Het lichaam is in een optimaal evenwicht als de waterhuishouding in een optimale conditie verkeert.

Het lymfestelsel (lymfevaten en lymfeknopen) speelt een belangrijke rol bij het scheppen en onderhouden van de ideale leefomgeving voor onze lichaamscellen. Het is namelijk de lymfe die hierin een voedende, zuiverende en drainerende rol vervult.

Lymfedrainage is dus een normale, natuurlijke functie in ons lichaam, die echter bemoeilijkt kan worden door ziekte, stress of als gevolg van een ongeval. In dit geval kan de drainage van de lymfe manueel (met de handen) geoptimaliseerd worden.

Hoe gaat het in z'n werk MLD
Bij de Manuele Lymfedrainage volgens de methode Vodder wordt ritmisch een heel zachte, spiraalvormige druk uitgeoefend op de lymfeklieren en lymfebanen, waarbij de richting wordt bepaald door de stroomrichting van het lymfestelsel. Vooral het ritme van deze 'handgreep' is erg belangrijk.

 
 
Dat ritme moet namelijk exact overeenkomen met het openen en sluiten van de kleppen in de lymfebanen en in de haarvaatjes, want alleen dan kan al het 'overtollige' lichaamsvocht goed worden afgevoerd. 
De behandeling, waarbij de patiënt meestal ligt, heeft plaats bij een aangename temperatuur en in een uiterst ontspannen sfeer. Om dit laatste te bereiken wordt vaak verzocht tijdens de behandeling niet te praten. De duur van de behandeling is afhankelijk van de klacht en zal vrijwel pijnloos zijn. 

De behandeling begint, indien nodig, met een uitgebreid gesprek, waarin o.a. duidelijk zal worden hoe het lichaam (de mens) functioneert. De massage begint bij de lymfeklieren in de hals (de basis) gevolgd door, afhankelijk van de klacht, de lymfeklieren in de buikstreek, oksels, liezen en/of het gelaat.
 
Heeft de patiënt klachten buiten deze lymfekliergebieden dan zal daarop een gerichte specifieke behandeling volgen.
 
Behandelbare klachten
De manuele lymfedrainage is toepasbaar bij zeer veel klachten, al dan niet in combinatie met andere therapievormen, o.a:
* zwellingen (oedeem) b.v. lymfoedeem, zwellingen na een ongeval of na een operatie 
* verstuikingen
* bloeduitstortingen
* spierpijnen en spierletsels
* dystrofieën
* bloedcirculatiestoornissen.
 
Voor wie:
In principe is de behandeling voor iedereen geschikt. 
Het is heel geschikt als aanvulling op een andere (reguliere) behandeling.
 
Voor wie is het niet geschikt:
* hoge koorts
* kwaadaardige tumoren
* acute ontstekingen in het vaat- en lymfesysteem
* acute bacteriële infecties (griep)
* te actieve schildklier
* groter wordende wratten
* zwangerschap met risicofactoren
* zweer in de dikke darm.
 
Eventuele aandoeningen graag van te voren melden.
Neem bij twijfel eerst contact op met de huisarts!