Wat is Shiatsu therapie/Massage therapie?
Shiatsu is een Japans woord en het betekent letterlijk vingerdruk (Shi is vinger en atsu is druk). Het is een manuele therapie. Shiatsu is een holistische behandelwijze. Holisme betekent dat we een deel niet kunnen begrijpen als we geen rekening houden met het geheel. Het richt zich op de homeostase (het in evenwicht zijn van alle functies in het lichaam). Een shiatsu-therapeut zal in principe niet een specifieke klacht behandelen, maar proberen de homeostase te herstellen, waardoor klachten vaak verdwijnen of beter hanteerbaar worden.
 
Bij een Shiatsu behandeling wekt de beoefenaar een diepe ontspanning en een gevoel van welzijn op door het uitoefenen van druk met de duimen, de vingers, de handpalmen en soms ellebogen of knieën op specifieke plaatsen op het lichaam. Soms worden rekkingen (stretching) toegepast.
 
Shiatsu is zeer ontspannend en je voelt je na afloop rustig en met elk deel van je lichaam verbonden. Shiatsu geven lijkt op het doen van een actieve meditatie, waardoor na afloop lichaam en geest weer in evenwicht zijn. Dit evenwicht is een voorwaarde voor herstel en groei.

Voor wie:
Shiatsu kan op het hele lichaam worden toegepast en werkt zowel voor klachten die voortkomen uit stress en/of overbelasting, als voor puur lichamelijke klachten zoals:
                                        * nek/schouder klachten
                                        * maag/darm problemen
                                        * hoofdpijn/migraine
                                        * tennisarm, golf-elleboog,
                                        * rugklachten
                                        * RSI (muisarm)
                                        * whiplash klachten
                                        * verlichting bij reumatische klachten
                                        * slapeloosheid
                                        * examenvrees
                                        * depressie
                                        * vermoeidheid (Burn Out)
                                        * of andere lichamelijke klachten.
 
Shiatsu is voor iedereen:
* zijn/haar welzijn in balans te houden
* pijnklachten
* op zoek naar rustmoment
* ter ondersteuning van een chronische ziekte
* in combinatie met een andere therapie
* beter willen functioneren.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Voor wie is het niet geschikt:
Shiatsu is niet geschikt voor de behandeling van ziektes die met hoge koorts of infecties gepaard gaan.
Shiatsu is geen vervanger van de westerse reguliere geneeskunde, maar kan daar wel goed mee samengaan. Het is in elk geval belangrijk de klachten eerst aan de huisarts voor te leggen.
      
                                                     
  
Ook als je zwanger bent is shiatsu mogelijk.Alleen met risicofactoren niet.
 
Eventuele aandoeningen graag van te voren melden.
Neem bij twijfel eerst contact op met de huisarts!