Covid-19

Covid-19, voluit coronavirus disease 2019, is een besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door het virus SARS-CoV-2, een  van de coronavirussen. De voorheen onbekende ziekte werd eind 2019 voor het eerst opgemerkt in Wuhan, hoofdstad van de Chinese province  Hubei, en verspreidde zich vervolgens in drie maanden naar ander delen van de wereld. Vanaf 11 maart 2020 is er volgens de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO officieel sprake van een pandemie, de coronapandemie. De ziekte wordt verondersteld een zoönotische (een zoönose is elke ziekte of infectie die van nature overdraagbaar is van gewervelde dieren op mensen) oorsprong te hebben.
 
De belangrijkste symptomen van Covid-19 zijn koorts, hoesten en kortademigheid. Daarnaast komen diarree, buikpijn, verlies van reukzijn en smaak en vermoeidheid voor. Discussie bestaat over blaarvorming en wintertenen.                   
 
Een deel van de besmette personen heeft milde of helemaal geen symptomen. Echter met name bij personen met een verminderde afweer, zoals ouderen en chronisch zieken, kan de ziekte uitlopen op een ernstige longontsteking met soms dodelijke afloop. De ziekte-overdracht vindt vooral plaats via hoesten en niezen, waarbij besmette druppeltjes of aerosolen (hele kleine vloeistof- of vaste deeltjes die in de lucht verspreid worden) worden uitgeademd, die dan vervolgens door anderen worden ingeademd, die aldus eveneens besmet raken.
 
Sinds januari 2020 wordt er wereldwijd naarstig gezocht naar een geneesmiddel voor Covid-19. Ook wordt er gewerkt aan een vaccin tegen SARS-CoV-2.                                                                                                                                                                                            
Voor meer informatie over Covid-19 kunt u naar de site van RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).