Huisregels

* Hygiëne en ethiek staan bij Massage/Behandeling Praktijk voor Massage Therapie Phua hoog
   aangeschreven. Wij verwachten dan ook van onze cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.
 
* Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn tijdens de behandeling.
 
* Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt
   aan derden.
 
* Om er zeker van te zijn dat u geheel/gedeeltelijk gemasseerd of behandeld mag worden zal, vooraf aan
   elke massage/behandeling, een kort anamnese/intake gesprek worden afgenomen. Let wel, indien de
   therapeut niet volledig of verkeerd ingelicht wordt, kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor
   schade en of letsel ten gevolge van een door ons uitgevoerde massage/behandeling.
 
* Bent u al onder behandeling van een arts, therapeut of een specialist, dan kunnen wij u vragen met
   hem/haar te overleggen of een massage/behandeling tijdens de behandelperiode toegepast mag
   worden.
 
* Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de uitvoerende therapeut de behandeling
   staken en u doorverwijzen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra de behandelende
   arts hierin toestemt.
 
* Eventueel medicijngebruik dient u aan de therapeut mee te delen. In een aantal gevallen is aanpassing
   van de behandeling noodzakelijk.
 
* Praktijk voor Massage Therapie Phua is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van
   persoonlijke bezittingen.
 
* Mocht u een afspraak hebben gemaakt en deze kan niet nagekomen worden dan dient u dit 24 uur van te
   voren af te melden. Bij te laat afmelden wordt de afgesproken behandeling in rekening gebracht.
 
Betalingopties:
- 1 dag voor de behandeling van te voren per bank overmaken
- direct na de behandeling contant afrekenen of
- per betaalverzoek of met mobiel bankieren
 
 Let op: uiteraard is elke vorm van massage bij gebruik van alcohol en drugs uitgesloten!!