Vergoedingen en andere informatie

Veel ziektekostenverzekeraars vergoeden de nota’s van de NVST-therapeuten. Over specifieke informatie over vergoedingen en de hoogte hiervan, verzoek ik u de polisvoorwaarden van uw eigen ziektekostenverzekering te raadplegen. De NVST heeft op haar eigen site www.nvst.nl een lijst met verzekeraars en de vergoedingen opgesteld.  Ook op de site van RBCZ (www.rbcz.nu), SNRO (www.snro.nl) en CPION (www.cpion.nl) kunt u informatie vinden. 
 
N.B.: niet alle vormen van massages worden vergoed. Raadpleeg uw eigen verzekeraar.
 
Ik ben lid van onderstaande verenigingen:
NVST : Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten                                  
RBCZ : Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg                        

Ik heb een erkend geregistreerd MBK opleiding (HBO Medische Basiskennis):                                     
SNRO  : Stichting Nederlands Register voor Opleidingen
CPION : Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland erkend SHO-Registeropleiding (Stichting Hoger Onderwijs Nederland) 
 
                                                      

                                                     Afbeelding invoegen
 
Naast registratie en certificatie biedt RBCZ een onafhankelijk tuchtrecht, dit is ondergebracht in de Stichting TCZ (Tuchtrecht voor de Complementaire Gezondheidszorg).

Kamer van Koophandel 
Ik sta ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

      .