Triagevragenlijst (covid-19)

Leidraad infectiepreventie Covid-19


Triagevragenlijst 
 
1. Heeft u nu Corona? Ja / Nee                                                                                                                                                         
 
2. Heeft u nu huisgenoten met Corona? Ja / Nee
 
3. Heeft u nu één van deze verschijnselen? Ja / Nee
    a. hoesten, kuchen of niezen;
    b. koorts (38⁰C of hoger);
    c. plotseling verlies van smaak en/of reuk;
    d. kortademigheid. 
   
4. Heeft u huisgenoten met één van deze verschijnselen? Ja / Nee

 

5. Bent u in thuisisolatie? Ja / Nee

 

6. Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een beperking. Ja / Nee                                                                                               
 
Indien een ‘Ja’ dan niet behandelen of indien mogelijk en noodzakelijk een behandeling op afstand (videobellen) geven.                               
 
Indien alles ‘Nee’ dan de volgende vragen stellen om te kijken of behandeld kan worden of een verdere anamnese noodzakelijk is. 
 
 
7. Heeft u nu één van deze verschijnselen? Ja / Nee
    a. (neus)verkoudheid, of loopneus;
    b. keelpijn;
    c. onbekende hoofdpijn;
    d. onbekende moeheid;
    e. onbekende diarree of buikklachten.
 
Indien een ‘Ja’ dan is behandeling eventueel mogelijk na verdere anamnese en risico-inschatting door behandelaar en in samenspraak met cliënt.
 
Indien alles ‘Nee’ dan is behandelen toegestaan.
 
 
Disclaimer:
Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans, hoe gering ook, bestaan dat u besmet raakt in de praktijk of op weg hier naartoe. Met het maken van de afspraak gaat u akkoord met dit risico.