Wat is Bindweefselmassage?

Bindweefselmassage heeft een sterke impact op het vegetatieve systeem (centrale zenuwstelsel) en
is een reflexzonetherapie. Een mechanische prikkel wordt aan de huid toegediend en stimuleert zenuwuiteinden gelegen in huid en bindweefsel.

Bindweefselmassage is een massage techniek die kan worden ingezet wanneer er met klassieke (sport) massage wordt er onvoldoende effect wordt bereikt. Veelal zijn spier- en peesproblemen niet de oorzaak van de klachten en moet de oorsprong worden gezocht in samenhang tussen organen, bloedvaten, huid, spieren en botten. Door het prikkelen op bepaalde zenuwvezels worden de problemen zodanig aangepakt dat herstel lokaal en totaal kan plaatsvinden.
 
                                                                        

De storingen in het lichaam zijn altijd het eerst zichtbaar en voelbaar in het onderhuidsbindweefsel. Tijdens het eerst consult vindt het bindweefsel- en tastonderzoek plaats en volgt een uitgebreide anamnese. Bindweefselmassage is opgebouwd uit 3 technieken, oplopend van mild tot scherp.

                                                  

Bindweefselmassage kan niet gecombineerd worden met ander technieken en kan in eerste instantie een wat onprettig (scherp) gevoel geven. De behandeling is meestal wel zeer effectief.
Over het algemeen zijn er meerdere behandelingen nodig om de doelstelling te bereiken. Na enige behandelingen leert uw lichaam de prikkels gunstig te interpreteren, waardoor de gewenste effecten sneller optreden. De behandelingen zullen rustig beginnen en steeds verder worden uitgebouwd.

Voor wie is het geschikt/Indicaties:
* resttoestanden na een orgaandysfunctie en/or- aandoening
* circulatie stoornissen, zowel veneuze, arterïele, als lymfatische
* postttaumatische resttoestanden en pijnbestrjding.

Voorbeelden:
* functionele klachten van het bewegingsapparaat
* hoofdpijn en migraine
* maag- en darmaandoeningen
* longaandoeningen
* slapeloosheid
* menstruatiepijn of- stoornissen
* verslapte of slecht doorbloede huid
* littekenweefsel
* stress.

Tijdens behandeling te verwachten effecten:
De bindweefselmassage is een intensieve massage die soms pijnlijk is en veel reacties kan oproepen. De huid kan op sommige plaatsen zeer gevoelig tot pijnlijk zijn. Het is de bedoeling dat door de behandeling de spanning van de huid afneemt en losser gaat aanvoelen.

Na de behandeling te verwachten effecten:
Na de behandeling zal er altijd/of kan een reactie optreden. Als na de 3e behandeling nog geen reactie heeft plaatsgevonden heeft deze behandelingswijze voor u geen zin. Dit gebeurt overigens maar zelden. Na elke behandeling moet er gelijk water gedronken worden en de dagen erna moet ook voldoende gedronken worden.

Voor wie is het niet geschikt:
* hoge koorts
* hartklachten
* problemen met de bloeddruk
* hele malaise (niet nader geduide toestand van vermoeidheid en niet goed voelen)
* overmatige histermine reactie van de huid gepaard gaand met jeuk
* hemofile
* bij gebruik van bloedverdunnende middelen
* defecte huid (contra-indicatie van plaats)
* spierspasme
* maligne (kwaadaardige) tumoren
* ernstige neurologische aandoeningen.

Eventuele aandoeningen graag van te voren melden.
Neem bij twijfel eerst contact op met de huisarts.