Wat is voetreflexzone Therapie?

 

                                                                                          


 
Er bestaat geen eenduidige verklaring waarom het lichaam op deze wijze op de voeten wordt geprojecteerd. De Japanse Shiatsu meester Shizuto Masunaga heeft een meridiaansysteem ontwikkeld waarbij alle twaalf hoofdmeridianen, die de organen vertegenwoordigen, zowel op de armen als op de benen voorkomen.


Voor wie:
De therapie is in principe geschikt voor jong en oud. Voor diegene die graag op een natuurlijke manier met zijn of haar klachten om wil gaan. Deze manier van behandelen is geschikt voor o.a. de volgende klachten.
 
* algemene infectieziekten (koorts, griep enz.)
* trombose
* zwangerschap (met risicofactoren)
* zwemmerseczeem (voetschimmel)
* ernstige spataderen op de voeten
* nierziekten
* hartkwalen en aandoeningen aan organen
* zware medicijnen als prednison, antibiotica
* problemen met de bloeddruk
* kanker (in overleg).
 
Bij ziekte of klachten dient altijd eerst een diagnose gesteld te worden door een (huis-)arts om een ernstige aandoening uit te sluiten.

Eventuele aandoeningen graag van te voren melden.
Neem bij twijfel eerst contact op met de huisarts!